پروژه ها


پروژه اجرایی در پارک سرچشمه فرخ شهر در مرداد ماه 1398 به درخواست شهرداری فرخ شهراجرا شد.

پروژه اجرایی هرم نوری در خرداد ماه 1398 به درخواست شهرداری شهر محلات اجرا شد.

پروژه اجرایی در کهریزک که در بالای پل هوایی نصب و اجرا شد.

پروژه اجرایی در باغستان شهر تهران اجرا شد.


پروژه اجرایی در پل شهداء درچه در خرداد ماه 1398اجرا شد.

این پروژه بر روی پلی در شهرستان تفت اجرا شده است.

مشخصات ویژه پروژه گوی نورانی می‌توان به نمای فوق‌العاده در شب و روز اشاره کرد و نیز همه پیکسل‌های روی سازه به‌وسیله... .

بازدیدها: 79