صفحه نمایش

صفحه نمایش- شرکت عرفان صنعت اصفهان

صفحه نمایش از کنار هم قرار گرفتن پیکسل‌های لامپ به وجود آمده است که میزان کل پیکسل‌های موجود در نمایشگر تعیین کننده ی رزولیش ... .

صفحه نمایش