شرکت عرفان صنعت اصفهان جهت تکمیل نیروی انسانی خود، از میان افراد واجد شرایط با در نظر گرفتن موارد ذیل استخدام به عمل می آورد:

تاریخ اعلام عنوان شغلجنسیتمدرک تحصیلی رشته تحصیلی سایر موارد
97/12/20مدیریت تولیدخانمکارشناسی/کارشناسی ارشد مهندسی صنایعدارای سابقه کار
97/12/20کارشناس الکترونیکخانمکارشناسی/کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیکدارای سابقه کار ومسلط به نرم افزارهای Altium Designer و نرم افزار codevision