در مورد ماهیت نور چه می دانید؟

nor1 - در مورد ماهیت نور چه می دانید؟

به منظور توضیح در رابطه با ماهیت نور میتوان گفت: یک تابش الکترومغناطیسی است. طبق نظریه پلانک، چنانچه به الکترون‌های یک اتم که در حال دوران به دور هسته آن اتم هستند، انرژی داده شود، الکترون­‌ها از تراز اصلی خود خارج شده و به تراز بالا‌تر انرژی منتقل می‌شوند. با توجه به این‌که تراز جدید، […]